Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết giữ bí mật tuyệt đối những thông tin của khách hàng.

 

#Chúng tôi nhận thấy rằng đây không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp của chúng tôi mà còn là nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh để sử dụng đúng cách và bảo vệ quyền riêng tư của tất cả thông tin cá nhân được thu thập từ Khách hàng (Bao gồm các thông tin có được thông qua website này, thông qua quá trình sử dụng dịch vụ tại Khách sạn, thông qua trao đổi giữa Khách sạn và Khách hàng,...)

 

#Để tránh bị đánh cắp thông tin cá nhân của bạn và bảo vệ khỏi mọi truy cập bất hợp pháp, chúng tôi đã thiết lập các bước hợp lý và hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ quản lý thông tin cá nhân Khách hàng cung cấp.

 

#Không ai có quyền xâm phạm thông tin cá nhân của Khách hàng.

 

 

* Phạm vi sử dụng thông tin

Khách sạn sử dụng thông tin được cung cấp để:

+ Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng

+ Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Khách sạn.

+ Ngăn chặn các hoạt động gây thiệt hại cho Khách hàng hoặc các hoạt động từ các hành vi giả mạo.

+ Liên lạc với các Khách hàng để giải quyết các vấn đề trong trường hợp đặc biệt.

+ Xác nhận và liên hệ liên quan đến các giao dịch tại Khách sạn theo yêu cầu của Khách hàng.

+ Trong trường hợp yêu cầu pháp lý: Khách sạn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của thành viên theo yêu cầu của cơ quan tư pháp, bao gồm Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan an ninh,... khi được yêu cầu theo pháp luật Việt Nam và nước ngoài.

Hotline
0975070506 tritamhotel@gmail.com
đăng ký nhận tin