TỔ CHỨC YẾN TIỆC

TỔ CHỨC YẾN TIỆC
DỊCH VỤ TỔ CHỨC YẾN TIỆC
Trên tầng 5 của khách sạn có khu vực riêng dàng cho việc tổ chức sự kiện, liên hoan, hội họp,...
Hotline
0975070506 tritamhotel@gmail.com
đăng ký nhận tin